Om oss

Alla som är verksamma vid arkeologiska institutioner i Västra Götaland och Halland är per automatik medlemmar i ATM. Vi vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att medverka på våra seminarier men vill att verksamma fältarkeologer prioriteras. Antal personer per institution som kan medverka på mötena är beroende av vilken lokal och vilka ämnen som är aktuella. 

Alla som deltar gör detta frivilligt och på egen budget.

Minst ett seminarium per år som förläggs till perioden november - januari.

Styrgruppen planerar för seminariet, tar korta anteckningar från möte och se till att dessa tillsammans med annan information läggs ut på hemsidan. 

Välkommen

Välkommen till www.atmseminarium.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar